• ارائه راهکارهای مناسب در زمینه مدیریت اسناد

  ارائه راهکارهای مناسب در زمینه مدیریت اسناد

 • ارائه خدمات مشاوره در حوزه مدیریت اسناد

  ارائه خدمات مشاوره در حوزه مدیریت اسناد

 • مدیریت دانش

  مدیریت دانش

با گذشت یک دهه فعالیت در زمینه آرشیو اسناد و اجرای پروژه های متنوع سازماندهی اسناد ، برآنیم تا تجارب و دانش اندوخته در این مسیر را صرف ارتقای بهره وری سازمانهایی نماییم که اسناد و مدارک خود را به عنوان حافظه مکتوب سازمانی ارج می نهند . در این راستا با تمرکز بر راه حل های نرم افزاری و فرآیندهای مدرن مدیریت اسناد ، فعالیتهای خود را بر سه گزینه متمرکز نموده ایم :

1- دسترسی به اسناد در زمان مناسب

2- دسترسی به اسناد در مکان مناسب

3- دسترسی به اسناد برای فرد مناسب

نرم افزار بایگانی اسناد - اسکن اسناد

نرم افزار بایگانی اسناد

نرم افزار بایگانی اسناد دانش هم آرا جهت مدیریت و آرشیو اسناد بصورت الکترونیکی طراحی شده است. چالش امنیتی بهره گیری از نرم افزارهای غیر استاندارد آرشیو اسناد ، یکی از دلائلی بود که باعث شد مجموعه دانش هم آرا تجربه و نتایج مطالعات خود در این حوزه را با توان فنی تیمی از برگزیدگان دانشگاه های کشور، همراه سازد و نتیجه آن طراحی و تولید نرم افزار بایگانی اسناد بصورت تخصصی در زمینه آرشیو دیجیتال و مدیریت اسناد (keydoc) گردید . سیستم بایگانی و نرم افزار بایگانی اسناد دانش هم آرا (keydoc) ، در طراحی این سیستم تجربیات اجرای پروژه های متعدد ساماندهی اسناد و ساماندهی میلیونها سند لحاظ شده است . و در حال حاضر بسیاری از سازمانهای کشور کاربران نرم افزار بایگانی اسناد هستند . 


ساماندهی اسناد

خدمات متنوع این دپارتمان شامل موارد ذیل می شود:

 • ساماندهی بایگانی کاغذی
 • ساماندهی آرشیوهای متنوع مدارک
 • اسکن مدارک 
 • ورود اطلاعات و پیاده سازی ساختار آرشیو دیجیتال

مشاوره

در دهه های اخیر ، توسعه، افزایش چابکی و رقابت پذیری سازمان ها استفاده از تجهیزات الکترونیک را امری ضروری نموده است. در این شرایط تهدیدات امنیتی، آسیب های فیزیکی و تخریب بانک های اطلاعاتی اسناد و نیز اختلال طولانی مدت در ارائه خدمت، ما را بر آن داشت که خدمات مشاوره در حوزه های ذیل را ارائه دهیم.

 • ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود سازمان در حوزه انباشتگی اسناد 
 • ارائه راهکار ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد بر پایه اسکن اسناد و مدارک و ثبت در نرم افزار بایگانی اسناد
 • تدوین شرح خدمات و اعتبارسنجی تولیدات شامل اسکن اسناد و مدارک و نیز ثبت در نرم افزار بایگانی اسناد
 • نظارت بر اجرای طرح ساماندهی اسناد و پیاده سازی سیستم آرشیو الکترونیک

برخی از مشتریان ما