• مشاوره در حوزه مدیریت اسناد

    مشاوره در حوزه مدیریت اسناد

  • اسکن اسناد و مدارک

    اسکن اسناد و مدارک

  • سازماندهی اسناد و مدارک

    سازماندهی اسناد و مدارک

  • مستند سازی و مدیریت مستندات

    مستند سازی و مدیریت مستندات

  • مستند سازی و مدیریت مستندات

    مستند سازی و مدیریت مستندات

خدمات

  مجموعه دانش هم آرا  طی سالهای 1382 تا کنون تمامی تمرکز خود را بر روی خدمات مدیریت اسناد قرارداده و علاوه بر رشد تخصصی خدمات ، امکان ادامه سرویس دهی های متنوع به مشتریان را کسب نموده است  احراز صلاحیت و ارائه مجوز به این شرکت توسط مراکز ذیربط، جهت دسترسی به اسناد و مدارک واحدهای، اداری، کارخانجات، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و شرکت های بین المللی بیانگر این امر می باشد.

برخی از خدمات شرکت دانش هم آرا در این قسمت ارائه گردیده است :

  • سازماندهی اسناد 
  • اسکن منابع کاغذی و ایجاد آرشیوهای الکترونیک از اسناد
  • طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت اسناد
  • مکانیزاسیون مراکز اسناد
  • تولید و ارائه نرم افزارهای مدیریت اسناد
  • تولید منابع دیجیتال کتابی و نشریات
  • ایجاد e.book و e.journal
  • پیاده سازی نرم افزار مدیریت اسناد (keydoc)
  • ایجاد آرشیو دیجیتال از بایگانی اسناد 
  • ساماندهی بایگانی مدارک 
  • اسکن اسناد