• درباره شرکت دانش هم آرا

  درباره شرکت دانش هم آرا

 • درباره شرکت دانش هم آرا

  درباره شرکت دانش هم آرا

درباره شرکت دانش هم آرا

باورها و خدمات ما 

 • فقدان اسناد و اطلاعات مناسب ، در مکان و زمان مناسب ، هزینه بالایی را به کشور تحمیل می نماید . 

 • حفظ، نگهداری و مدیریت اسناد (به عنوان حافظه بلند مدت هر سازمان) یک استراتژی راهبردی است .

 • تلاش کنیم محصولات و خدمات خود را با ساده ترین و در عین حال تخصصی ترین روشها و به طور مستمر بهبود دهیم . 

 • "سند" یک محتوای مهم و با ارزش است پس می بایست هر فعالیت پیرامون آرشیو اسناد را با دقت و روشمند انجام دهیم . حتی امحاء اسناد زائد باید از الگویی مناسب و سنجیده تبعیت کند .  

 • اسکن اسناد ، کدینگ مدارک و نرم افزار آرشیو اسناد صرفاً یک ابزار هستند پس برای رسیدن به هدف غایی مدیریت اسناد می بایست نگاه و راه حلی جامع داشت .

پدافند غیرعامل در تمام ابعاد ، یک ضرورت است و فعالیتهای ذیل گامهایی مهم برای دستیابی به آن است : 

 • دیجیتال سازی و اسکن اسناد و مدارک و پرهیز از بایگانی اسناد به صورت کاغذی

 • ایجاد آرشیو دیجیتال اسناد و پیاده سازی استراتژی های مناسب برای نگهداری از اطلاعات

 • نرم افزار های آرشیو اسناد با رویکرد پیاده سازی سیستمهای بومی آرشیو 

 • سازماندهی بایگانی های کاغذی و کدینگ اسناد قبل از ایجاد آرشیو دیجیتال مدارک

 • ایجاد آرشیو های دیجیتال اسناد با رویکرد امنیت 

و باز هم ایجاد یک آرشیو دیجیتال اسناد ، یک ضرورت است چرا که با دستیابی به این مهم  : 

 • زمان دسترسی به مدارک و تحلیل اطلاعات به میزان قابل توجهی کاهش می یابد . 

 • هزینه های اتلاف وقت  وقفه در فرآیندهای موجود حذف می شود . 

 • فضای نگهداری اسناد با توجه به مساحت اشغال شده توسط اسناد کاغذی می تواند کاربردهای مفید دیگری داشته باشد  و ارزش افزوده قابل توجه ای برای یک سازمان ایجاد می نماید  .

استانداردهای گسترده حوزه اسناد شامل : دیجیتال سازی و اسکن اسناد ، کد گذاری مدارک و اسناد ، روشهای بایگانی مدارک ؛ نشان دهنده اهمیت و ضرورت استفاده از تخصص ویژه در حوزه مدیریت اسناد است و رویکرد دانش هم آرا استفاده موثر از این منابع است . 

نرم افزار بایگانی اسناد ، خدمات اسکن اسناد ، ساماندهی مدارک ، سازماندهی بایگانی های راکد و جاری در شرایط ذیل حساسیت ویژه ای خواهند یافت  : 

 • برای اثبات یک واقعیت با استناد به یک سند

 • شناخت و اطلاع از یک رویداد کاری

 • تصمیم و یا انصراف از اقدامی فنی یا اداری 

در موقعیتهای فوق اگر نیازمند دسترسی به یک "سند" باشیم پی خواهیم برد ، تمامی اقداماتی که برای ساماندهی آرشیو اسناد سازمان خود انجام داده ایم تا چه اندازه مفید و ضروری بوده است . 

بیش از یک دهه فعالیت در زمینه آرشیو ، سازماندهی اسناد و مستند سازی و نیز طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی آرشیو اسناد ، اندوخته ای ارزشمند برای ما فراهم نموده است که در بخشهای تخصصی تعریف شده است .