• مدیریت دانش

  مدیریت دانش

مقالات

موضوع: از تاریخ:
انتخاب تاریخ
تا تاریخ:
انتخاب تاریخ
 • 7 بیماری مهلک در سازمان ها
  دكتر دمینگ‌ نخستین‌ آغازگر جدی‌ و نظریه‌ پرداز مدیریت‌ نوین‌ جهان‌ بر اساس‌ مشاركت‌ تمامی‌ كاركنان‌ ،مدیران‌ و مشتریان‌ یك‌ سازمان‌ است‌ كه‌ با مكتب‌ جدید خود تحولی‌ شگرف‌ پدید آورده‌ است‌ . مشاركت‌ و تاریخ ثبت: 6 اردیبهشت 1393
   7 بیماری مهلک در سازمان ها
 • علل ناكامي مديريت كيفيت جامع
  اين مقاله به برنامه ريزي استراتژيك به عنوان يك عامل حياتي موفقيت در هنگام اجراي مديريت كيفيت جامع مي نگرد. بسياري از سازمانها تلاش مي كنند تا مديريت كيفيت جامع را اجرا كنند، اما درجه موفقيتشان ضعيف اس تاریخ ثبت: 6 اردیبهشت 1393
  علل ناكامي مديريت كيفيت جامع
 • رضایت شغلی و بهره وری
  محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقلی نیازهای تاریخ ثبت: 6 اردیبهشت 1393
  رضایت شغلی و بهره وری
 • چالشهاي توليد محصول
  باتوجه به سرعت تغييرات در جهان پرتلاطم امروز، توليدكنندگان بايد قادر باشند تا به سرعت مشتري مداري را توسعه دهند. ايدئولوژي توليد در كلاس جهاني و سازمانهاي جهان تراز با چالشهاي برنامه ريزي استراتژيك هم تاریخ ثبت: 6 اردیبهشت 1393
  چالشهاي توليد محصول
 • بهره وري وتجزيه وتحليل آن در سازمانها
  عوامل بسياري درتعريف و ديدگاههاي مکاتب مختلف نسبت به بهره وري موثرند . از گذشته بهره وري مورد توجه صاحبنظران ومحققان رشته ها يي مانند اقتصاد روانشناسي صنعتي و سازماني حسابداري ؛ فيزيکدانان ؛ مهندسان و تاریخ ثبت: 6 اردیبهشت 1393
  بهره وري وتجزيه وتحليل آن در سازمانها
« 1 2 3 »