• مدیریت دانش

  مدیریت دانش

شرح وظایف دفتر اسناد و مدارک علمی

شرح وظایف دفتر اسناد و مدارک علمی
 • شرح وظایف دفتر اسناد و مدارک علمی 

 • نمایه‌سازی، آرشیو و نگهداری منابع و مآخذ موجود مرکز ازقبیل: نرم‌افزارها، کتاب‌ها، نشریات، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی، مقالات، لوح‌های فشرده و غیره با استفاده از بهترین تجهیزات، ابزار و شیوة آرشیو و نگهداری.

 • گردآوری، ساماندهی، طبقه‌بندی و نگهداری مجموعۀ مدارک غیرکتابی شامل اسناد علمی، طرح های پژوهشی، فیلم و عكس و...

 • تهیه بریده جراید و گزینش مطالب منتشره در زمینه جهانی‌شدن و موضوعات مرتبط.

 • اشاعه اطلاعات علمی از طریق ایجاد شبكه اطلاع‌رسانی با بهره‌برداری از شبكه‌های موجود.

 • شناسایی و ایجاد ارتباط با سایت‌های اینترنتی، مراكز اطلاع‌رسانی و پژوهشی و كتابخانه‌های داخلی و خارجی كه در زمینه‌های مشابه فعالیت دارند یا دارای منابع مفید در زمینه جهانی‌شدن و موضوع های وابسته هستند.

 • تهیه و تدوین کتابشناسی توصیفی جهانی شدن.

 • انتخاب و تهیه مواد و منابع علمی، فنی و فرهنگی موردنیاز كتابخانه اعم از کتب، نشریات ادواری، پایان‌نامه‌ها، و لوح‌های فشرده از داخل و خارج از كشور.

 • ایجاد آرشیو انتشارات مركز و نگهداری سوابق انتشارات به منظور درخواست تجدید چاپ، اهدا و توزیع در مراسم‌های موردنظر.

 • تهیه و تدوین خط مشی انتخاب منابع و مآخذ با همكاری و هماهنگی سایر بخش های مرتبط.

 • گردآوری وسایل لازم برای سفارش كتاب و نشریات، نظیر فهرست های ناشران و كارگزاران و انجام هماهنگی‌های لازم برای خرید و یا اشتراك مجلات و نشریات.

 • شناسایی مراكزی كه برنامه ها و اهداف مشترك با مركز دارند، به منظور به اشتراك گذاشتن منابع انتشاراتی و اطلاع‌رسانی.

 • اجرا و نظارت بر برنامه‌های مربوط به خدمات كتابخانه‌ای به گروه ها و واحدهای مختلف مركز.

 • اجرا و نظارت بر برنامه‌های مربوط به امور چاپ و انتشار نشریات و کتب علمی مركز و نیز سازماندهی امور مشتركین نشریات ومجلات تخصصی مرکز و نظارت برنحوه ارسال آن به مراكز ذیربط نظیر دانشگاه ها و مراكز علمی.

 • برگزاری نمایشگاه سالیانه از كتب، مجلات و سایر نشریات داخلی و خارجی مرتبط با مبحث جهانی شدن.

 • همكاری‌ و مبادله‌ اطلاعات‌ با مراكز و مؤسسات‌ همسو در داخل‌ و خارج‌ از كشور و فعال سازی نشر الكترونیك در مرکز.

 • همکاری با گروه ها و بخش های مختلف مرکز در راستای بهبود خدمات اطلاع رسانی.

 • تهیه سیاهه اسامی مؤسسات و بنگاه های علمی و فرهنگی داخل و خارج از كشور و روزآمد نگهداشتن آنها.

 • تهیه وتدوین خط‌مشی و دستورالعمل های لازم برای فهرست‌نویسی و رده‌بندی وآماده‌سازی كتب ونشریات ادواری.

 • تهیه و تدوین فهرست های مستند مؤلف، موضوع و تنظیم برگه‌دان عمومی برای برگه‌های كلیه منابع موجود در كتابخانه.

 • ایجاد و به روزرسانی سامانه اطلاع‌رسانی و انتشارات مركز در رابطه با چاپ و نشر كتب، مقالات، خبرنامه، ویژه‌نامه و اطلاع‌رسانی به موقع در مورد تازه‌های مركز.

 • اطلاع رسانی مداوم از منابع و پایگاه های اطلاعاتی تخصصی به محققان، پژوهشگران و دانشجویان.

مرجع خبر : دفتر اسناد علمی
تاریخ درج: 3 بهمن 1392