• مدیریت دانش

    مدیریت دانش

بازدید هیئت پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی

بازدید هیئت پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی
وز شنبه مورخ 26 فروردین 1396 گروهی متشکل از 20 نفر از پژوهشگران پژوهشکده اسناد کتابخانه ملی به دعوت بخش تاریخ شفاهی معاونت پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه از معاونت مرکز بازدید به عمل آوردند. گروه مذکور در این بازدید ابتدا ازبخش های مختلف کتابخانه تخصصی بازدید نموده و از نزدیک با منابع مآخذ موجود آشنا شدند. سپس با حضور در معاونت پژوهشی به ترتیب از نمایشگاه دائمی اسناد و موزه تاریخ دیپلماسی دیدن نمودند . 
هیئت سازمان اسناد و کتابخانه ملی سپس با جناب آقای دامن پاک جامی ، معاون محترم پژوهش مرکز دیدار نمودند. در این دیدار جناب آقای دامن پاک ضمن خوش آمدگوئی به شرح فعالیت های تاریخ شفاهی معاونت پژوهشی پرداخت و اولویت های مهم این بخش را بیان نمود. ایشان همچنین به طرح نهادینه کردن تاریخ شفاهی وزارت خارجه خصوصاً پس از مصوبه دولت اشاره نمود و اعلام کرد که این وزارتخانه متبوع برنامه مفصلی جهت ضبط و تدوین خاطرات دیپلمات های با سابقه کشور دارد که طرح آن به مراجع ذیصلاح این وزارتخانه جهت تصویب ارائه شده است . وی در ادامه خواستار تعامل هر چه بیشتر بخش تاریخ شفاهی وزارت امور خارجه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی شد و اعلام نمود همایش هم-افزائی تاریخ شفاهی سیاست خارجه با حضور مسئولین تاریخ شفاهی دیگر ارگان ها درتاریخ 12 اردیبهشت در مرکز آموزش و پژوهش وزارت خانه برگزار خواهد شد. یقیناً نتیجه این همایش به توسعه و تدوین تاریخ شفاهی سیاست خارجی خواهد انجامید. 
در پایان این دیدار هیئت پژوهشکده سازمان اسناد و کتابخانه ملی از بخش تاریخ شفاهی وزارت متبوع بازدید و از نزدیک با فعالیت ها و آثار منتشر شده این بخش آشنا شده و به تبادل نظر با پژوهشگران این بخش پرداختند. گروه بازدید کننده در پایان اعلام داشتند که از مشاهده فعالیت معاونت پژوهش و کتابخانه تخصصی بسیار خرسند شده و پیشنهاداتی جهت تعامل بین دو سازمان ارائه دادند.