• مدیریت دانش

    مدیریت دانش

تبعات مثبت و منفی رفع تحریم‌ها در حوزه علوم و فناوری

تبعات مثبت و منفی رفع تحریم‌ها در حوزه علوم و فناوری
مدیر کل دفتری تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: رفع تحریم‌ها می‌تواند دارای تبعات مثبت و منفی در حوزه علوم و فناوری باشد که افزایش تعاملات و همکاری‌ها از آثار توافقات مثبت به حساب می‌آید.

اسماعیل قادری‌فر مدیر عامل دفتر تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت و گو با خبرنگار  حوزه فن‌آوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: رفع تحریم‌ها می‌تواند دارای تبعات مثبت و منفی در حوزه علوم و فناوری باشد. افزایش سطح تعاملات و همکاری‌های علمی و فناوری دانشگاه‌های برتر و مطرح در دنیا از پیامدهای مثبت توافق هسته‌ای به شمار می‌آید.

وی در ادامه افزود: اتحادیه‌های راهبردی فناورانه، انتقال فناوری از کشورهای پیشگام و همچنین اکتساب فناوری از طریق پرداختن به فعالیت‌های تحقیق و توسعه از جمله راه‌هایی است که می‌تواند باعث پیشرفت کشور در زمینه فناوری شود.

قادری‌فر تاکید کرد: برخی از صنایع پیشرفته به انتقال فناوری نیاز دارد و از این رو نباید زمان زیادی را از دست بدهیم بلکه باید از طریق همکاری‌های فناورانه به توسعه محصولات فناوری در کشور اقدام کنیم.

مدیر کل دفتر تجاری سازی معاونت علمی با اشاره به نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان در سطوح بین المللی تصریح کرد: شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند با توسعه محصولات فناوری خود در مقیاس بین المللی کیفیت و میزان فعالیت‌های خود را ارتقا دهند و در سطوح بین المللی ظاهر شوند.

قادری‌فر در خصوص آثار منفی توافقات هسته‌ای عنوان کرد: از آثار منفی رفع تحریم‌ها می‌توان این موضوع را بیان کرد که با افزایش در آمد کشور صنایع کشور به فراموشی سپرده می‌شود و دوباره به واردات بی‌رویه محصولات خارجی روی می‌آوریم.

وی بیان کرد: این توافقات فرصتی برای خرید محصولات و تجهیزات و قرار دادن دانش فنی در اختیار بازارهای داخلی و خارجی است.
تاریخ درج: 11 مرداد 1394