• مدیریت دانش

    مدیریت دانش

دیدار سفیر تاجیکستان با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دیدار سفیر تاجیکستان با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عمت الله امام زاده، سفیر کشور تاجیکستان با حضور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با دکتر اشرف بروجردی دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، دکتر اشرف بروجردی در این نشست گفت: امیدوار هستیم بتوانیم با تعامل بیشتر در حوزه کتابخوانی و اسناد مشکلات موجود بر سر راه دو کشور را مرتفع کنیم تا بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم.
او در ادامه گفت: دبیرخانه اکو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی فعال شده و اقدامات مربوط را انجام می دهد. 
مشاور رییس جمهوری ادامه داد: مبحث فرهنگ و تعاملات فرهنگی در دنیا حرف اول را می زند. فارغ از عرصه سیاست ملت ها همدیگر را پیدا می کنند و از دیدار و تفاهم با یکدیگر خشنود می شوند. رویکرد ماهم با همین نگاه است. بنابراین برای برگزاری هرچه بهتر نشست اجلاس اکو که آذرماه برگزار می شود، تلاش خواهیم کرد. 
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ادامه با بیان اینکه موفقیت در اجلاس اکو منافع و دستاوردهایی برای همه کشورهای عضو خواهد داشت اضافه کرد: این کار جز با گفت و گو و طرح مشکلات محقق نمی شود. بنابراین با این اقدام توسعه فرهنگ و ماندگاری آن را برای آیندگان خواهیم داشت.
باید بتوانیم در این اجلاس حاصل اندیشه هایی که مرتبط با حوزه کتاب است را در اختیار اندیشمندان قرار دهیم. 
سفیر کشور تاجیکستان نیز در این دیدار با بیان اینکه هدف از این دیدار آشنایی بیشتر و همکاری بیشتر در حوزه برگزاری اجلاس اکو است گفت: تاجیکستان میزبان دوره ای اجلاس اکو است که امیدوار هستیم این اجلاس با کمک و راهبری شما با نتیجه بسیار عالی برگزار شود.
نعمت الله امام زاده با ابراز امیدواری برای همکاری های عملیاتی در حوزه برگزاری اجلاس اکو با سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: این اجلاس مباحث بسیاری را در حوزه کتاب و کتابخوانی مورد بررسی قرار می دهد
تاریخ درج: 19 مهر 1396