• مدیریت دانش

    مدیریت دانش

نخستین جلسۀ هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران

نخستین جلسۀ هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران نخستین جلسۀ هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران پس از ده سال برگزار شد. بر اساس خبر وب سایت رسمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پس از یک دهه عدم برگزاری جلسات هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی، این جلسه در نهاد ریاست جمهوری به ریاست محمد نهاوندیان به نمایندگی از رئیس جمهور و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد. در این جلسه رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، دیجیتال کردن و به اشتراک گذاشتن منابع را به عنوان یکی از سیاست های جدی سازمان برشمرده و به عنوان اولویت اول کاری سازمان به آن اشاره کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان در ادامه جلسه علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد نهاوندیان، سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز با تقدیر از برنامه های کتابخانه ملی بر دیجیتال کردن منابع تأکید کرده و خواستار در دستور کار قرار گرفتن گسترش تعامل دیجیتال با سایر کتابخانه های جهان شدند. 
تاریخ درج: 8 اردیبهشت 1394