• مدیریت دانش

    مدیریت دانش

پرتاب 672 ماهواره برای اینترنت جهانی

پرتاب 672 ماهواره برای اینترنت جهانی به گزارش دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران،آژانس فضایی فدرال روسیه بزرگترین قرار داد پرتاب فضایی را با شرکت های Arianespace فرانسه و OneWeb انگلیس بست.

قرار داد پرتاب ماهواره ها به فضا که بزرگترین قرار داد در طول تاریخ است به منظور ایجاد سرویس اینترنت جهانی قصد دارد 672 ماهواره را در طی سال های 2017 تا 2019 به فضا پرتاب کند.

ماهواره های شرکت One Web این قابلیت را دارند که به تمام جهانیان حتی در دور افتاده ترین مناطق روستایی که پهنای باند ندارند,پهنای باندی با کیفیت فیبر عرضه کنند.
این ماهواره ها با استفاده از 21 موشک حامل Soyuz جایگزین ماهواره های قدیمی خواهند شد.

در این قرار داد اگر پرتاب ماهواره ها یک سال بیشتر به طول انجامید 5 ماهواره دیگر به این 21 ماهواره اضافه خواهد شد و بدین ترتیب سراسر جهان از داشتن پهنای باند و اینترنت لذت خواهند برد.

به گزارش Roscosmos این ماهواره ها حدود 150 کیلوگرم وزن داشته و در مداری به فاصله 1200  کیلو متر از سطح زمین قرار خواهند گرفت.
تاریخ درج: 7 تیر 1394