• سازماندهی اسناد و مدارک

  سازماندهی اسناد و مدارک

سازماندهی اسناد و مدارک

سازماندهی اسناد و مدارک

اهمیت مدیریت صحیح اسناد و مدارک و ایجاد آرشیو الکترونیک برای سازمانها و شرکتهای بزرگ، بر هیچ کس پوشیده نیست ضمن آنکه طراحی پویا برای آرشیو الکترونیک اسناد به طور قطع در بهره وری هر سازمانی موثر خواهد بود.

لذا نبود یک سیستم الکترونیکی از آرشیو اسناد، می تواند موجب مشکلات متعدد و اتلاف زمان و هزینه بسیار زیادی شود که بعضاً غیر قابل جبران خواهد بود. همچنین مولفه های مدیریت دانش، مستندسازی و تدوین دانش فنی، جزء مفاهیمی هستند که برای شکل گیری و موفقیت در آن ضرورت دارد نسبت به ساماندهی اسناد و مدارک اقدام شود.

نتایج استفاده از خدمات شرکت دانش هم آرا

 • اسکن اسناد و مدارک
 • آرشیو الکترونیک
 • کدینگ اسناد و مدارک فنی
 • بایگانی اسناد دیجیتال
 • مدیریت اسناد و مدارک EDMS
 • ساماندهی اسناد

اقدامات لازم برای استقرار سیستم مدیریت اسناد :

 1. سازماندهی اسناد و مدارک کاغذی
 2. اسکن اسناد و تبدیل مدارک به فایل الکترونیک
 3. تهیه فیلدهای اطلاعاتی از مدارک اسکن شده
 4. ورود اطلاعات در برنامه نرم افزار مناسب آرشیو
 5. ایندکس نمودن اطلاعات در سیستم
 6. تدوین و ابلاغ دستورالعمل به روز رسانی سیستم مدیریت اسناد